top of page

Vysvětlení naší investiční strategie a přínosu pro klienta

Aktualizováno: 3. 1. 2023

Klientský přístup jako součást investiční strategie


"Jsme Vaše komfortní zóna v době nejistoty"

Komfort

Název fondu Comfort Zone Investments nevznikl náhodou. Základním principem spolupráce s klientem je zajištění komfortního řešení. Uvědomujeme si, že atraktivní výnosy jsou nosnou konstrukcí. Abyste se však s investičním řešením cítili skutečně komfortně, musíme vám zaručit tyto základní stavební kameny:

Comfort Zone Investments

Obr. 1 Komfort

Bezpečí

Letité zkušenosti se správou investic klientů nás naučili to nejpodstatnější. Být transparentním partnerem. Pokud s klientem uzavíráme smluvní vztah a svěřuje nám finanční prostředky, dává v nás velkou důvěru a my ji s patřičnou zodpovědností přijímáme. Jak u nás vypadá proces investice klienta?

 1. Uzavře se Smlouva o správě investice, ve které se určí výše počáteční investice.

 2. Klient dostane instrukce k fundaci. Peníze zasílá na sběrný účet vedený u Raiffeisenbank, a.s. Po odbržení prostředků dostává klient potvrzení o platbě přímo z výpisu banky.

 3. Z tohoto sběrného účtu zašleme prostředky na účet brokera LYNX. Tato společnost se řadí k nejspolehlivějším a nejprofesionálnějším brokerům v ČR. Po odbržení prostředků dostává klient potvrzení o platbě přímo z výpisu účtu u brokera.

 4. Klientovi zakládáme webovou klientskou zónu s detailními denními přehledy zhodnocení investice.

 5. Hned druhý den po obržení prostředků na účet u brokera začínáme s investováním prostředků.

Vaše finanční prostředky tedy neputují nikde do offshore společností, ale jsou uloženy bezpečně u transparentních partnerů. O vaši investici máte navíc perfektní přehled díky denním přehledům.

Transparentnost

Většina fondů zasílá klientům měsíční reporty o stavu jejich investice. Důvodů, proč tak činí s tak nízkou frekvencí, může být mnoho. Tím nejzásadnějším důvodem ale určitě je, aby klient neměl přehled, jak se jeho investice vyvíjí během měsíce. Každý, kdo má zkušenosti s investováním na trzích, ví, jak se v rámci jednoho měsíce může investice propadnout o mnoho procent, aby nakonec skončila s kladným výnosem (nebo naopak). Naše filozofie je jiná: Chceme, aby měl klient přehled každý jeden den. Jsou to nakonec jeho peníze a má na to plné právo. Chceme být vůči klientovi tak transparentní, jak jen můžeme být. Jsme rodinný fond a k zákazníkovi se budeme chovat jako k členu rodiny: Raději s ním výsledky budeme pečlivě komunikovat. Ostatně i proto trváme na tom, aby klient jasně investiční strategii pochopil a měl přehled o všech poplatcích. V prvním roce se u neplatí žádné vstupní ani administrativní poplatky. Výkonnostní poplatek pak činí 20% z celkového výnosu formou high watermark. Víc transparentněji už to nejde.

Na tomto odkaze se můžete přesvědčit, jak vypadá klientská zóna, kde klient denními přehledy disponuje.

Email: marestalian73@gmail.com

Heslo: comfort


Likvidita

Investiční strategie je velmi likvidní. Díky dynamickému řízení aktiv jsme kapitálově velmi flexibilní. Pokud potřebujete disponovat finančními prostředky okamžitě, jsme schopni realizovat přesun zpět na váš účet obvykle během tří pracovních dní. V případě ukončení smluvního vztahu máme výpovědní lhůtu jeden měsíc. Není výjimkou, že fondy mívají výpovědní lhůtu i tři měsíce. Doporučený investiční horizont je minimálně pět let.


Zajištění

Klientovi umíme velmi výhodně investici zajistit vůči měnovému riziku ve formě futures kontraktů a CFD (Contract for Difference). Provádíme ochranu měnového rizika české koruny, eura, švýcarského franku a libry vůči americkému dolaru, který je základní měnou fondu.


Zóna

Klient musí být v „zóně“, to znamená v naprosté symbióze s investiční strategií fondu. Zákazníkovi nabízíme nejen smysluplnou investici, ale i možnost nezbytného finančního vzdělání tak, aby se lépe integroval s filozofií investiční strategie a byl lépe připravený na průběhy obchodování.


Comfort Zone Investments

Obr. 2 Zóna

Technologie

Používáme nejmodernější technologie. Standardem v průmyslu je programovací jazyk Python, který nám slouží nejen k výzkumu a vývoji strategií díky obrovskému množství knihoven (umožňuje nám aplikaci nejnovějších technologií umělé inteligence), ale zároveň nám umožňuje precizně využít pokročilé obchodní příkazy na trzích.


Automatizace

Disponujeme pokročilým exekučním systémem, díky kterému můžeme optimalizovat náklady na exekuce a zvyšovat potenciální výnos investiční strategie.

Lidský jedinec je emotivní tvor a dělá chyby. Obzvlášť pak na trzích, kde každý jeden den bojuje se strachem při propadech a nenasytností při růstu. Zkušení tradeři moc dobře ví, o čem mluvíme. Algoritmus žádné pocity nemá a je strojově přesný. Vážně si myslíte, že mu člověk může konkurovat?


Statistická výhoda

Hrajete šachy, poker nebo Black Jack? Pak vězte, že největší profíci mají perfektně zvládnutou pravděpodobnost úspěchu svých tahů. Moc dobře se orientují ve statistické výhodě svého jednání. To samé platí o naší investiční strategii: Využíváme statistické výhody, která byla ověřená robustními nástroji na dostatečně velkém vzorku dat v řádech tisíců časových řad jednotlivých akcií a ETFs na vzorku více jak 20 let. Starší data by vzhledem k úplně jiné likviditě trhů před rokem 2000 neměla relevanci. Nicméně základní myšlenka strategie byla ověřena až do 60. let na denních datech S&P 500 a výsledky dopadly velmi optimisticky. Původní myšlenka ke vzniku této obchodní strategie tkví v nalezení statisticky významné neefektivity trhů, kdy kapacitně strategie využívá 70% disponibilního času v trzích v podobě „nakup a drž“. Zbylých 30% času zůstává stranou tak, abychom zlepšovali celkovou rizikovost strategie. Čím méně v trzích jste, tím lépe můžete chránit kapitál. Z hlediska historického testování tento zásadní princip „70% in / 30% out“ umožňuje dosahovat vyšších výnosů a mít lepší kontrolu rizika oproti benchmarku S&P 500. Dalším velmi významným faktorem je, že robustnost strategie byla ověřena na dalších světových trzích. Na všech těchto trzích poráží benchmark – nejreprezentativnější akciové indexy daných zemí. Strategie má obstojné výsledky na burzách v Londýně, Euronext + Xetra (Francie, Německo, Belgie, Holandsko a Itálie), Švýcarsko, Indie, Hong Kong (u HK nám model kazí extra taxace) a Tokio. Zároveň jsme základní myšlenku ověřili i na akciových futures trzích a to v Kanadě, Austrálii, Brazílii, Rusku a Jižní Korey. Výsledky jasně indikují, že strategie může být funkční i na jiných trzích než USA a do budoucna nám to nabízí při vyšší správě kapitálu skvělé možnosti diverzifikace.


Umělá inteligence

Když dva dělají totéž, nikdy to není totéž. A u aplikace umělé inteligence tomu není jinak. Příklad za všechny: Před pár lety jsme narazili na potenciální spolupráci s doktorandem, který pracoval v CERN (Evropská organizace pro jaderný výzkum) ve Švýcarsku. Poskytli jsme mu veškerá potřebná historická data a zadání znělo jednoznačně: Pomocí umělé inteligence vytvořit investiční strategii, která bude konkurenceschopná. Náš doktorand a vědec s výbornou klasifikací na práci s časovými řadami data zpracoval a aplikoval na ně všemožné nástroje umělé inteligence. Výsledek? Nepodařilo se mu vytvořit naprosto nic a jeho závěr činil - finanční trhy jsou natolik efektivní, že ani umělá inteligence na ně nestačí. My se na věc ale díváme trochu z jiné perspektivy díky mnohaletým zkušenostem a učinili jsme závěry, že:

 • Nestačí být pouze vědcem z oblasti matematiky, ale musíte být i odborníkem na finanční trhy

 • Pokud nenaleznete trvalou statistickou výhodu s fundamentálními základy, umělá inteligence se bude učit na špatném množině dat.

A jak víte, ďábel tkví v detailu:

Základem každé úspěšné implementace umělé inteligence je, že ji poskytnete k trénování validní data. V našem případě jsme jí poskytli těch 70% dat, které dávají sami o sobě již statistickou výhodu, tedy velmi slušné výsledky z hlediska stability a ziskovosti. Zbylých 30% dat má velmi volatilní charakter a umělá inteligence by se na něm chybně učila. Umělé inteligenci vždy musíte dát trénovací množinu, aby se mohla naučit předem nadefinovanou činnost. Na dané množině se to naučí a díky neuvěřitelným výpočetním možnostem nás překoná. Díky trénovací množině si umělá inteligence dokáže zjistit, co má zlepšit, aby dosáhla co nejlepších výsledků podle předem nadefinovaných cílů. My jsme umělou inteligenci aplikovali s rozumem: Využili jsme statistické výhody "70% in / 30% out" a poskytli jsme umělé inteligenci takovou množinu dat, které mají statistickou výhodu a jsou relevantní. A když umělé inteligence dáte ty správná data, dokáže nevídané věci jako například:

 • porazit člověka například v šachu a pokeru,

 • napodobovat hlasy,

 • měnit tváře na videích,

 • psát falešné zprávy,

 • zúčastnit se internetových diskuzí,

 • psát komentáře pod zpravodajskými články,

 • rozpoznat negativní komentáře a pokud se uživatele odradit od jejich zveřejnění,

 • umí poznat fake účty na sociálních sítích,

 • vědcům pomáhá objevovat nové hvězdy a planety, vyvíjet nové léky a vakcíny,

 • dokáže předpovídat zástavu srdce, epileptické záchvaty,

 • zvládá odezírat ze rtů,

 • identifikovat člověka na základě jeho chůze,

 • dokáže malovat portréty, skládat klasickou hudbu, básničky a romány.


Řekněte nám jeden jediný relevantní důvod, proč by neměla při správné implementaci lépe predikovat vývoj finančních trhů?


Portfolio aktiv

Každý den monitorujeme okolo 1300 akcií a asi 300 ETFs (tento koš se průběžně mění) na základě filtrace pro zajištění dostatečné likvidity z hlediska objemů obchodů tak, aby strategie byla využitelná pro možnosti vyšších kapitalizací. Tyto koše ETFs a akcií jsou pak v průběhu času aktualizovány nově se vyskytujícími akciemi a ETFs, které splňují předem nadefinovaná kritéria. Naopak jiná aktiva mohou z koše vypadnout, protože daná kritéria nesplňují. Dohromady těchto cca 1600 aktiv je filtrováno podle našich proprietárních statistických nástrojů. Po jejich aplikaci nám obvykle zůstává v průměru 1000 signálů denně během silného býčího trhu a zhruba 400 signálů v průběhu medvědího trhu. Již samotné signály vykazují z hlediska výnosu značný potenciál díky již zmiňované statistické výhodě "70% in / 30% out".

V dalším kroku bylo zapotřebí vyvinout Scoring systém, který bude tyto signály ohodnocovat a seřazovat od nejlepšího po nejhorší z hlediska pravděpodobnosti signifikantních výnosů. Ty nejlepší jsou potom vybrány do samostatných portfolii akcií a ETFs. V průměru pak otvíráme každý den 20 pozic (z toho 5 ETFs a 15 akcií) s tím, že některé dny nevyužíváme celého disponujícího kapitálu pro lepší ochranu rizika.

Na základě hloubkové analýzy jsme dospěli k závěru, že aplikace machine learning jakožto skórovací metodologie přidává velmi významný edge. Ve vývoji bylo využito nejinovativnějších data science přístupů k práci s časovými řadami. Systém byl trénován pouze na akciích (vyjma ETFs, které jsou čistě out-of-sample na celé historii dat) na letech od roku 1998 do začátku 2008 společně s léty 2011, 2013, 2014 a 2017, abychom do vývoje zahrnuly i data reflektující nedávnou dobu. Zbytek dat, tedy všechny zbývající roky, byly použity jako čistý out-of-sample. Tento model je velice robustní, protože z hlediska výnosů a jejich stability nabízí out-of-sample test prakticky identické výsledky z hlediska výnosů jako in-sample. Z pohledu kapitalizace se náš systém skládá z 50% z potfolia ETFs a z 50% z akcií. Tento poměr se bude měnit v závislosti na celkovém objemu spravovaných aktiv směrem k větší alokaci do ETFs portfolia umožňující značně vyšší kapitalizace. Jednou z největších výhod investiční strategie je fakt, že i když se na první pohled zdá velmi komplexní, a to především díky implementace machine learning řídící jednotky, je ve skutečnosti jednoduchá a uchopitelná a to především z hlediska výběru samotného portfolia, které se velmi kvalitně a robustně adaptuje na neustále se měnící tržní podmínky.


Kontinuální zlepšování

Znáte status quo ohledně naší investiční strategie. Máme za sebou velký kus práce ve výzkumu a vývoji, ale ještě větší kus práce je před námi. Naše sebevědomí postupem času roste a naše znalosti v oblasti finančních trhů jakbysmet. Vývoj nových strategií a řešení - to je to, čím dnes a denně žijeme. Dalším přirozeným krokem ve stávající strategii je vylepšení skórovacího systému, který nám posuzuje kvalitu signálu z hlediska pravděpodobnosti. Na to se nyní zaměřujeme. A v neposlední řadě máme v plánu zaměřit se na statistické arbitráže - obchodování akciových párů, ke kterému chceme využít našich zkušeností, které jsme díky vývoji aktuální investiční strategie získali. Je před námi velký kus práce a to nás nabíjí. Konec vývoje by znamenal konec zlepšování výnosů a stability našeho investičního řešení. S tímto vědomím k dalšímu rozvoji naší investiční strategie přistupujeme.


Investice

Dalším pilířem spolupráce s klientem je zajištění stability a diverzifikace investice. Strategie je jedinečná, nikdo jiný ji nemá, a proto ve vašem portfoliu bude přirozenou diverzifikační jednotkou. Zkrátka je velmi nízce korelovaná s čímkoliv, na co vám přijde mysl.


Investments

Obr. 3 Investice

Stabilita výnosů

Připomínáme, že investiční strategie je obchodována od května 2021. Na její výsledky se můžete podívat v sekci Výkonnost.

Nyní se zaměříme na historické výsledky, na základě kterých jsme dospěli k závěru, že strategii použijeme na správu v rámci fondu:

Na Grafu 1 vidíte výkonnost strategie (červená křivka) v porovnání se SPY ETF reprezentující S&P 500 (modrá křivka) jako benchmark. Veškeré výnosy jsou očištěny od nákladů klienta a jsou bez jakýchkoliv reinvestic. Ukazuje se, že strategie může být vynikajícím a funkčním doplňkem k buy and hold strategii akciových indexů. Korelační koeficient denních výnosů je pouze 0.38 a měsíčních výnosů 0.29 (Tab. 1).


Comfort Zone Investments

Graf 1 Porovnání výkonnosti investiční strategie s S&P 500 od roku 2007 do května 2021


Celkové výsledky dokazují (Tab. 1), že historická výkonnost signifikantně překonává náš benchmark S&P 500. Navíc je produkt velmi nízce korelovaný s S&P 500. Samozřejmě se najdou v rámci historické výkonnosti období, kdy akciový index strategii poráží, zhruba ve 30% ze všech testovaných měsíců. Vůbec nejzajímavější je ale jeden údaj: Investiční strategie dle historických výsledků byla schopna v krizových letech 2008 a 2020 být zisková, strategie tedy obstála i v těžkých časech a to jsou skvělé známky její celkové robustnosti.


Tab. 1: Historická výkonnost strategie a porovnání s S&P 500


Diverzifikace

Strategie je denně rebalancována a vybírá z těchto aktiv ve formě ETFs a akcií:

 • Energie,

 • Materiály a Kovy,

 • Nemovitosti,

 • Zdravotnictví,

 • Blockchain,

 • Kryptoměny,

 • IT,

 • Komunikační technologie,

 • Těžký průmysl,

 • FInanční sektor,

 • Inverzní ETFs a jiné...

Níže vidíte graf sektorizací od roku 2008 (Graf 2). Je patrné, že díky plné automatizaci se portfolio inteligentně adaptuje na denní bázi a přizpůsobuje se tak neustále se měnícím tržním podmínkám na základě využití futuristického portfolio manažera - jednotky umělé inteligence. V průběhu času se mění sektorizace ETFs a akcií na celém historickém backtestu. Je to jasná ukázka účinné a denně se adaptující diverzifikace. Vedle tradičních sektorizací jsme vytvořili Short ETF sektor (v long portfolio), který obsahuje inverzní ETFs a VIX. V sekci Others jsou pak hlavně ETFs, které nemají jasně definovaný sektor, jako jsou bondy, měny či komodity. U sektoru Materials tvoří značnou část portfolia ETFs zlata a stříbra.

Sekrorizace strategie

Graf 2 Vývoj alokace kapitálu do sektorů od roku 2007 do května 2021


V roce 2007, než splaskla hypoteční bublina, strategie obchodovala Real Estate (Nemovitosti), ale to se po příchodu krize v roce 2008 značně změnilo a Real Estate se obchodoval ve velmi omezené míře. Podobně – do roku 2011 strategie obchodovala Financials přinášející značnou výhodu oproti celému trhu. V letech 2010 až 2013 byla expozice především v Materials (Zlato a Stříbro) – častokrát více než 40% v rámci portfolia ETFs. Do roku 2013 se prakticky neobchodovalo Health Care (Zdravotnictví), ale postupem času se tento sektor začal stávat více a více významnou součástí portfolia. Zajímavým faktem je, že během krizových období se obchodovalo inverzní ETFs v podstatě reprezentující short stranu strategie, především pak v těch nejvolatilnějších letech a to 2008-2009 a během počátku pandemie v roce 2020. To našemu modelu dodává kredibilitu a dokazuje schopnost adaptace na velmi rychle se měnící tržní podmínky.

Z výše uvedeného vyplývá, že byť jsme exponovaní v akciích a ETFs, strategie a její portfolio dosahuje značné neutrality díky diverzifikaci napříč různými obory.


Exkluzivita

S omezenou kapacitou fondu souvisí náklady na obchodování. Existují dva základní:

 • Náklady na komise brokerovi a burze v přepočtu na velikost kapitálu

Jedná se o náklady, které platíme brokerovi, abychom mohli aktiva nakupovat a prodávat. Se zvyšujícím se kapitálem, který fond bude spravovat, se pro brokera budeme stávat postupně zajímavějšími partnery. Na komisích tím pádem budeme platit méně díky množstevní slevě, z které nakonec vytěží náš klient. Do historických testů (viz. Tab. 1) promítáme náklady při nižších kapitalizacích a počítáme s pesimističtější variantou. Celkově se ale v posledních letech komise brokerů extrémně snížily z důvodů zvyšující se konkurence. Právě to nahrává dynamicky řízeným investičním strategiím tohoto typu.

 • Náklady na exekuce a s nimi spojené skluzy v plnění

V terminologii traderů se těmto nákladům říká slippage, tzv. skluz v plnění. Jedná o rozdíl v plnění mezi očekávanou a skutečnou vyplněnou cenou daného aktiva. Ne zřídka se setkáváme s argumentem: "Vykonáváte příliš mnoho obchodů a máte příliš vysoké náklady na obchodování". To je jen zčásti pravda: Ano, ročně sice vykonáme v průměru více než 3000 obchodů, což je samozřejmě hodně, ale pokud chceme adaptabilně a dynamicky na denní bázi reagovat na měnící se svět globálních trhů, jinak to ani nejde. Čím vyšší je likvidita na daném trhu, tím menší bývají skluzy v plnění. Pokud tedy obchodujete například akcie Apple (AAPL), určitě budou náklady na slippage mnohem nižší než u nějaké menší obchodní společnosti s mnohonásobně nižší kapitalizací. Abychom byli z dlouhodobého hlediska schopni dosahovat atraktivních výnosů, musíme alokovat nejen do velkých, ale i malých společností a ETFs (v průměru otevíráme 5 pozic ETFS a 15 akcií denně).

Tyto náklady pečlivě monitorujeme v rámci živého obchodování a porovnáváme s předpokládanými náklady. A opět máme v rámci historického testování mnohem vyšší slippage, než ve skutečnosti. Pracujeme tedy se značnou rezervou.

Každopádně díky těmto nákladům jsme fond s omezenou kapacitou. Nevytváříme tak investiční strategii pro masy. Budeme v rámci navyšování kapitalizace pečlivě sledovat naše náklady a ve chvíli, kdy dosáhneme limitu, bude fond pro další investory uzavřen. A to nás činí exkluzivními.


Pokud jste se pročetli až sem, již máte poměrně konkrétní představu o investiční strategii fondu, o základní filozofii a celkovém přístupu ke klientům. V pokračování se zaměříme na detailnější popis samotné investiční strategie - rozeberme příklady, jaká aktiva obchodovala v průběhu času například v roce 2008 a 2020 - v letech s extrémně vysokou volatilitou a v poslední části seriálu se podíváme na její základní statistické vlastnosti. Cílem je, abychom klienta vzdělali a připravili na přirozené chování investiční strategie.


Rozhodnutí, že právě tato investiční strategie je správnou volbou pro fond, jsme učinili na základě historické výkonnosti. V živém obchodování se předpoklady přirozeného chování strategie potvrzuje, což je skvělá indikace její funkčnosti.


Celková historická výkonnost investiční strategie

Začněme křivkou výnosnosti vyjádřenou v procentuální hodnotě bez reinvestic:


Vykonnost strategie

Graf 3 Investiční strategie a její historický výnos od 1.1.2007 do 28.5.2021


Při zobrazování výnosové křivky může být velmi zkreslující vidět historickou výkonnost na delším období, obzvlášť pak na 14,5 letech (Graf 3). Jednotlivé korekce nevypadají z pohledu psychologického vytížení zas tak komplikované. Jakmile ale jimi procházíte, jedná se o velmi nepříjemné a bolestivé zkušenosti. To vám potvrdí každý jeden investor, který do rizikových aktiv dlouhodobě investuje. Z toho důvodu je potřeba se na taková období patřičně připravit. A zde tkví velká výhoda algoritmického tradingu:


Můžete se opírat o dlouhou historickou výkonnost a velký statistický vzorek díky desetitisícům simulovaných obchodů.


Zaměřme se tedy nyní na jednotlivé parametry výkonnosti investiční strategie v Tab. 2:

Parametry vykonnosti

Tab. 2: Parametry výkonnosti investiční strategie


Průměrný roční výnos

Velmi důležitým parametrem, který klienty zajímá, je průměrný roční výnos. Po odečtení veškerých nákladů je to 26.91% v rámci našeho historického testování. Nicméně tady se musíme na chvíli pozastavit. Roky 2008, 2009 a 2020 byly extrémně profitabilní a v mnoha ohledech extrémní. Z toho důvodu máme vypočtený průměrný roční výnos bez těchto let, který činí 17.25%. Do budoucích let pak budeme velice spokojeni, dosáhneme-li průměrného ročního výnosu v těchto intencích.Risk Management

Maximální Drawdown

Maximálního drawdownu jsme dosáhli v krizovém roce 2008 a to konkrétně 16.40%. Pozitivním signálem ale je, že se z něho strategie dokázala rychle vzpamatovat a prakticky za jeden měsíc vytvořit nový vrchol. Nejdelším drawdownem si pak prošla během roků 2015 a 2016 na téměř celý kalendářní rok. Z hlediska statistické výhody je potřeba zmínit velký počet vykonaných obchodů a to hned 44755 na téměř 14,5 letech testování. Takto relevantní statistický vzorek nás nabíjí optimismem, pokud právě procházíme nevyhnutelnými drawdowny.


Monte Carlo analýza

Maximální historický drawdown je jistě důležitá metrika. Pochází však z minulosti. Budeme-li respektovat kvalitu našeho historického testování a obrovský statistický vzorek, který nám dává robustní statistickou výhodu, předpokládejme, že v budoucnosti budeme dosahovat z hlediska průměrných ročních výnosů a stability podobných výsledků jako v rámci historického testování. Historie se ale neopakuje a každé nové volatilní období, které nás v budoucnosti čeká, může mít poněkud jiný charakter. A z toho důvodu potřebujeme simulovat scénáře potenciálních vývojů tak, abychom se mohli připravit vůbec na ty nejhorší možné situace, kterým můžeme čelit. Od toho je zde výpočetní nástroj Monte Carlo analýza.

Cílem analýzy Monte Carlo je kvantifikovat vliv randomizace posloupnosti obchodů pro stanovení nejhoršího možného drawdownu, kterému strategie může v rámci živého obchodování čelit. Při použití Monte Carlo analýzy bereme v úvahu pořadí historických denních výnosů. Pokud změníte pořadí těchto výnosů, metrika výkonu jako čistý zisk, průměrný roční výnos či procento úspěšných obchodů se nemění na celém statistickém vzorku dat. Zaručeně se nám ale bude měnit maximální možný drawdown. Budeme totiž vytvářet scénáře, kdy se negativní denní výnosy nakupí v jedno období a tím dostaneme lepší představu o možných nejhorších variantách maximálních propadů. Máme k dispozici 3514 obchodními dni, z nich provádíme 1000 Monte Carlo simulací a dostáváme tyto výsledky (Tab. 3):

Monte Carlo analyza

Tab. 3 Monte Carlo analýza: Výsledky 1000 simulací vývoje investiční strategie v budoucnosti pro určení případu nejhoršího možného drawdownu


Pro připomenutí (Tab. 2): Náš historický maximální drawdown činil 16.40%. Z Tab. 3 vyplývá, že takovýto scénář byl pro strategii příznivý. Raději ale vycházíme z nejhorších možných scénářů a tím pádem můžeme stanovit, že:


S 95% pravděpodobností by v budoucnosti neměl být maximální drawdown více než 30.50%.


Pokud vezmeme vůbec ten nejhorší možný scénář z tisíců simulací, maximální propad by byl 53.38%. V tomto případě by se ale jednalo v rámci živého obchodování již o extrémní smůlu s pravděpodobností 1 ku 1000. Oněch 30.50% se tedy dá považovat za metriku, kterou by se do budoucnosti měli řídit i naši klienti.


Výkonnost v jednotlivých letech

Zaměřme se nyní na výkonnost v jednotlivých letech (Tab. 4)

Rocni vynosy a drawdowny

Tab. 4: Roční výnosy a drawdowny investiční strategie


Vůbec těmi nejvýnosnějšími byly roky 2020 (97.28%) a 2009 (43.81%). Mezi nejméně ziskové patřily roky 2018 (4.67%), následují 2015 a 2016 (pouze okolo 9%).

Zajímavou metrikou je průměrný maximální roční drawdown ve výši 8.46%. Jak již bylo zmíněno, největší drawdown nastal v roce 2008. Pozitivním signálem ale je, že v roce 2020, kdy se S&P 500 propadl o 34%, strategie čelila maximálnímu drawdownu pouze 9.33%.


Měsíční výnosy

V Tab. 5 se můžete podívat na měsíční výnosy strategie:

Mesicni vynosy

Tab. 5 Tabulka měsíčních výnosů strategie


Průměrný měsíční výnos činí 2.33%. Nejztrátovějším měsícem byl leden 2008 a to konkrétně -11.56%. Nejvýnosnějším měsícem byl listopad v roce 2020, konkrétně 19.18%. Celkové procento ziskových měsíců činí 78%.

Pozn.: 14. května 2021 jsme začali s živým obchodováním a náš výnos v tomto měsíci činil 0.96%. V rámci historického testování vidíte výkonnost -1.62%. Rozdíl je způsoben tím, že v Tab. 3 vidíte celý měsíc, tedy výsledky od 1. května.


Historická výkonnost ve vybraných letech

Když se globální ekonomice daří, akciové indexy přináší nemalé nadílky. V posledních letech kromě roku 2018 především pak v USA. Lidé se často mylně domnívají, že diverzifikace dosáhnou investováním do akcií napříč kontinenty. To samozřejmě může být pravda, ale pokud přijde ekonomická krize se vším všudy, prakticky všechny akciové indexy světa různých států to odnesou. Některé více a některé méně, ale přiznejme si - to zrovna není diverzifikace, po které byste toužili. Zkušení investoři hledají alternativní řešení a dle historické výkonnosti strategie může být alternativou. Kromě zhodnocení během hospodářské konjunktury dokázala extrémně dobře obstát i v krizových letech. Začněme tím nejkrizovějším rokem, který dnešní mladé generace již nepamatují: 2008.


2008 - 2009

Během těchto let si investiční strategie vedla extrémně dobře. Nejenže dokázala porazit benchmark S&P 500 o propastných 103%, ale dokonce byla výrazně profitabilní (Graf 5). Celková korelace portfolia s S&P 500 byla pouhých 30%, tzn. korelační koeficient je roven 0.3.

Graf 5 Vývoj investiční strategie vs. S&P 500 od ledna 2008 do května 2009


Předtím, než se portfolio dokázalo adaptovat na krizi z počátku roku 2008, šlo do mírného drawdownu, (Graf 5). Tento propad, který přišel v lednu 2008 v tak krátké době, byl způsoben kolapsem čínských ETFs, které strategie v daném období držela. Nedokázala se tak vypořádat (zcela přirozeně) s nárazovou a intenzivní volatilitou. V průběhu času ale již začala velmi výrazně porážet benchmark S&P 500. Přizpůsobila se vysoké volatilitě trhů a stala se jednoznačným vítězem.

Graf 6 Sektorizace portfolia v období krize od ledna 2008 do května 2009


Na Grafu 6 lze jasně vidět, že strategie v průběhu času začala z celkové kapitalizace víc a víc alokovat do inverzních ETFs (červená). Některé byly obchodovány již v průběhu celého roku 2008, protože trh byl již v poklesu a tyto ETFs splňovaly podmínky pro zařazení do portfolia. Byly to pak především konkrétně tato ETFs: SKF (short financials) a EEV (short emerging markets ETFs x2). Během finanční krize tyto dvě ETFs měly na celkové portfolio největší vliv z hlediska výnosu a to konkrétně SKF 7% a EEV 4%. Vedle inverzních ETFs patřili mezi největší přispěvatele k výkonnosti GDX (těžaři zlata) 5%. Dále pak VEU (celý svět mimo US) 3% a UWM (Russell 2000 x2) 3%. Naše řídící jednotka umělé inteligence chytře vybírala například sektory: Komodity index, zemědělský fond, korporátní bondy, TIPS bondy, TLT bondy, Dolarový index atd. Je patrné, že mezi nejsilnější stránky modelu patří schopnost rychlé a dynamické adaptace, a jak vidno, i v těch nejkrizovějších scénářích. Model není slepě zaměřený pouze na akcie, ale díky široké škále ETFs může velmi chytře zacílit zrovna býčí odvětví či komodity. Takto aktivně řízené automatizované portfolio je přinejmenším konkurenceschopné diskréčním obchodníkům, kteří na měnící se podmínky trhu musí reagovat ručně a vlastními rozhodnutími. Vzhledem k daným výběrům našeho modelu je pak namístě položit si otázku, zdali by v takto extrémních podmínkách dokázali obstát.

Vedle ETFs patřilo mezi nejvýdělečnější akcie v rámci portfolia WM (Waste Management), AIG (Insurance) a MGM (Rezorty – turismus). S nejhorší výkonnosti jsme pak odepisovali ztráty s UYG (Financials x2), SLV (Stříbro) a EWZ (Brazílie x2). Tato selekce vytvořila velmi volatilní výkyvy během nejvyšších propadů trhu, ale nakonec k portfoliu přidala 20% od září 2008 do konce daného roku.

2010 - 2011

Během této periody vykázala strategie výraznou výkonnost a to hlavně díky obchodování zlata a stříbra ve formě ETFs, které byly v portfoliu významně zastoupeny od roku 2009 do roku 2012. Dalším významným přispěvatelem k celkovému výnosu byly energie a semikonduktory.

Graf 7 Vývoj investiční strategie vs. S&P 500 v letech 2010 a 2011


Vidíte, že volatilita S&P 500 v tomto období byla velmi značná, ale strategie se s tím vypořádala s excelencí (Graf 7). Dokonce ani obrovský propad, který nastal u zlata a stříbra v roce 2011 negativně neovlivnil portfolio. Můžete vypozorovat, že náš benchmark S&P 500 se výrazně propadl během velice krátké chvíle, ale díky expozici ve zlatu a stříbru, které naopak cenově stouplo, strategie ze situace vyšla jako jasný vítěz. Jsme-li konkrétní: Ve dnech od 21.9 do 27.9 zažilo zlato a stříbro extrémně prudký propad. V tomto období už se ale naše strategie dokázala adaptovat a obchodovala pouze 22.9 a 23.9 a díky tomu naše portfolio ztratilo pouze 1%. Další den jsme byli velmi exponováni v energiích a posléze 27.9 jsme opět obchodovali velmi výrazně zlato a stříbro, které bylo opět ve vzrůstajícím trendu. Tyto výběry obohatily portfolio o 3% výnosu.

Graf 8 Sektorizace portfolia v letech 2010 a 2011


Je patrné, jak se v průběhu času alokovalo víc a víc kapitálu do materiálů (Materials), které zlato a stříbro zastupují (Graf 8).


2014 - 2016

V tomto období dvou let strategie měla průměrný roční výnos něco málo přes 5% a s benchmarkem S&P 500 byla značně korelovaná.

Graf 9 Vývoj investiční strategie vs. S&P 500 v od září 2014 do září 2016


Strategie benchmark S&P 500 v tomto období porazila jen těsně (Graf 9). Expozice byla hlavně v Health Care (Zdravotnictví) – konkrétně v biotechnologiích. V roce 2016 se portfolio opět přeorientovalo převážně na kovy.

Graf 10 Sektorizace portfolia od zaří 2014 do září 2016


I v tomto období se sektorizace vyvíjí a přizpůsobuje se měnícím podmínkám trhu (Graf 10). Toto je jednoznačně nejsilnější inherentní vlastnost systému, který náš produkt dělá konkurenceschopným v jakýchkoliv tržních režimech.


2018

Rok 2018 byl pro americké akcie velmi volatilní (Graf 16). Konkrétně od října 2018 do prosince 2018 trh zaznamenal extrémně rychlý propad. Tento rok se strategii nevedlo moc dobře, ale zároveň nedosáhla vůbec špatných výsledků. Stále byla ziskovější než benchmark S&P 500. Ještě v polovině listopadu bylo portfolio ve 12% zisku YTD. Propad přišel až posléze a naše portfolio se dostalo do drawdownu a rok zakončilo pouze s 4% výnosem.

Graf 11 Vývoj investiční strategie vs. S&P 500 v roce 2018 a počátkem roku 2019


Strategie se propadla 27. prosince 2018 o 2.5%, den po velkém vzrůstu na S&P 500.

Tento propad byl způsoben především obchodováním akcií na energie a ETFs.

Graf 12 Sektorizace portfolia v roce 2018 a počátkem roku 2019


Mezi nejvýdělečnější sektory v tomto období patřil cannabis, letecký průmysl, čínský internet a lithium. Naopak největší ztráty nám odepsaly NASDAQ 100 ETF (QQQ), zemní plyn a ropa (Graf 12).


2020

Rok 2020 byl specifickým rokem. V průběhu března jsme byli svědky paniky, kdy se S&P 500 propadl o 34%. Trhy se však posléze začaly chovat extrémně optimisticky a došlo k jejich vzkříšení při jednom z nejsilnějších býčích trhů v historii. Jak si vedla strategie v takto proměnlivých podmínkách (Graf 13)?

Graf 13 Vývoj investiční strategie vs. S&P 500 od ledna 2020 do října 2020

V tomto období dokázala porazit benchmark S&P 500 o propastných 62% a skončit v 65% výnosu.

Graf 14 Sektorizace portfolia od ledna 2020 do října 2020


I v tomto roce se portfolio velmi dobře adaptovalo a i z toho důvodu jednoznačně porazilo benchmark S&P 500 (Graf 14l). Jelikož se jedná o nedávnou minulost, kterou si všichni ještě čerstvě pamatujeme, pojďme se podívat na detailnější popis obchodů po měsících:


Leden - Únor 2020

Obchodovaly se energie, cannabis, těžařský průmysl, zlato, semikonduktory


Březen 2020

Nejprofitabilnější:

TLT – bondy

GDX – těžaři zlata

VXX – VIX ETF

USMV – akcie s minimální volatilitou

EDV – treasuries


Nejprodělečnější

Semikonduktory

Korporátní bondy


Bonus:

DRIP – short oil x3**, Herní průmysl, Cannabis , Zdravotnictví, IT


Duben - Říjen 2020

Energie, Nemovitosti, Aerospace, ARK ETFs


Shrnutí

Na závěr se pokusíme udělat shrnutí a to konkrétně silných a slabých stránek, příležitostí a potenciálních hrozeb, které strategii charakterizují:


Slabé stránky

 • Vyšší volatilita (za cenu vyšších výnosů)

 • Monte Carlo analýza: Maximální drawdown až 30.50% při konfidenčním intervalu 95%

 • 2 roky stagnace v letech 2015 až 2016

 • Směrodatná odchylka ročních výnosů 23%: Vyšší variabilita

Silné stránky

 • Potenciálně vysoké výnosy

 • Systematický trading formou algoritmů: Automatizovaná exekuce

 • Silná statistická výhoda ověřena na globálních trzích desítek let nazpět

 • Futuristický portfolio manažer

 • Záběr celého spektra globálních trhů

 • Skvělý portfolio trading v krizových letech

 • Obrovský statistický vzorek obchodů (44755)

Hrozby

 • Historie se nemusí opakovat (ale na straně strategie je silná statistický výhoda)

 • Nezvládnutí přirozené volatilních výsledků ze strany klienta

 • Nezvládnutí období přirozené stagnace

Příležitosti

 • Živé výsledky od května 2021

 • 5letý investiční horizont (strategie by měla vytvářet nové vrcholy rychleji než tradiční aktiva)

 • Disponovat jedinečnou a inteligentní investiční strategií, kterou nikdo jiný nemá

 • Transparentní smluvní vztah bez jakýchkoliv administrativních poplatků v prvním roce


Závěr

Představili jsme vám investiční strategii fondu. V první části jsme se věnovali především celkovému popisu a zachycení základní filozofie a pilířů. Druhou část jsme věnovali analýze historické výkonnosti strategie v klíčových letech. Poslední část je věnována důležitým parametrům výkonnosti. Tato studie má sloužit našim klientům jako vodítko přirozeného chování strategie. Živě pak obchoduje od května 2021, průběžné výsledky aktualizované na denní bázi najdete zde.


Je třeba říct, že historické výsledky nejsou zárukou výsledků budoucích. Ale neexistuje finanční produkt, které by nějaké záruky dávat mohl, byť byste to určitě rádi chtěli slyšet. Můžeme ale s klidem učinit závěr, že:

 • Jsme vyvinuli konkurenceschopný investiční produkt, který nejenže využívá nejnovější technologie v podobě umělé inteligence, ale zároveň je založený na statistické výhodě a zdravém selském rozumu.

 • Strategie skvěle obstála v krizových letech 2008 a 2020, kdy byla ještě dokonce výnosnější než v letech hospodářského růstu

 • Zároveň ale obsahuje i etapy, kdy byla podobně či trochu méně ziskovější než benchmark S&P 500

 • Dnešní doba vyžaduje flexibilitu a neustálou adaptaci těchto ETFs ideálně na denní bázi, jako to strategie umí.

 • Portfolio se mění každý jeden den a vykonává značné množství obchodů napříč časem. To potvrzuje důkaz robustnosti v podobě velkého statistického vzorku. Toto by klasický portfolio manažer nebyl schopný pojmout.

 • Automatizace umožňuje nejen preciznost exekucí, ale dodává i potřebný řád, který zajišťuje ML AI jednotka. Tato jednotka není ovlivněná negativními emocemi strachu a nenasytnosti. Rozhoduje se prakticky a efektivně na základě toho, co v daných obdobích signifikantně roste. Navíc díky tomu, že je jen 70% exponována na trzích, je až s podivem, jakých výsledků dokáže dosáhnout oproti akciovým indexům.

 • Strategie je totiž navíc zatížená poplatky za komise, burze (Exchange fee) a především i našimi performance fee (20% high watermark). Je tak automaticky v nevýhodě oproti S&P 500, a proto musí být extrémně výkonná a její predikce velmi přesné.

 • Domníváme se, že naše strategie je ideálním partnerem pro následující desetiletí, které je ohrožováno vysokou inflací, a je tedy dost možné, že z hlediska výnosů budou zajímavější jiná aktiva než akcie.

Chcete-li se dozvědět více o historických cenových vývojích nejdůležitějších podkladových aktiv jako akcie, zlato, kryptoměny, dluhopisy a nemovitosti, přečtěte si navazující vzdělávací článek (viz. níže).

Třeba Vám to pomůže že právě naše výše popsaná investiční strategie je pro Vás tím pravým řešením:


Jak se ochránit před narůstající inflací a případnou hospodářskou krizí?

Máte své úspory skutečně rádi? Vážíte si jich? Již jste někde zainvestovali, prozatím se vám daří a máte pocit, že nic hrozného se vám nemůže stát? Pak vězte, že stejný pocit mělo již milióny investorů před vámi a nakonec skončili tzv. "na dlažbě". Historie mluví jasnou řečí, jen my ji často opomíjíme. Dnes ale udělejte něco pro sebe: Dejte tomu čas a na konci čtení možná nakonec uvidíte ve světě inflačních tlaků světlo na konci tunelu. A jedná-li se o ochranu vašich vydřených úspor, určitě to za to stojí. Buďte sami k sobě upřímní a připusťte si, že:


Máte s penězi větší problém, než si hodláte připustit


Řekněme si to na rovinu, Vaše úspory se každým dnem znehodnocují při neustále se zrychlující inflaci. A s tím přichází stres a zásadní otázka:


Jak a kde investovat těžce vydřené peníze a nesledovat,

jak se znehodnocují na spořícím účtu?


Žijeme v době, která je největšími investičními matadory jako Warren Buffet, Ray Dalio či Michael Burry často přirovnávána k mánii let dvacátých minulého století. Jak to pak po roce 1929 dopadlo, víte moc dobře. Po počáteční panice při pandemii COVID-19 všechny aktiva, na které Vám přijde mysl, vyletěly doslova do nebes. Desítky procent zhodnocení ročně už není světlá výjimka ale dogma. A vždy v historii, kdy mezi investory panoval bezbřehý optimismus, a burziáni se ukájeli ve své investiční genialitě... Právě v takovou dobu nakonec přišla chvíle tvrdého vystřízlivění. Pak přichází peklo na zemi. A investice běžným lidem zmizí v propadlišti dějin. Vyprávět by o tom mohli ti, kteří měli nainvestováno v akciích například v letech 1929, 1987, 2000, 2008 a 2020. Jedno je v této době jisté - prakticky všechna aktiva (akcie, komodity a především kryptoměny) jsou nadhodnocené a trhy přehřáté. Ale ne všichni budou muset být poražení. Ti připravení a vzdělaní odejdou jako vítězové na další dekádu napřed. Budou mít nabito s vidinou dlouhého a stabilního růstu po krizi. Přirovnali bychom to například k nákupu Microsoftu v roce 2002. Dnes retrospektivně by ho v tu dobu jistě chtěl nakoupit každý. Ale když byl rok 2002 a na trzích panoval strach, nebylo to pro investora zase až tak jednoduché načasovat a získat odvahu akcie nakoupit. A tak je tomu vždy v krizových obdobích. Jak tedy být mezi potenciálními vítězi? Hledáte-li odpověď, trpělivě čtěte dál. Nyní máte dobrý základ, protože již víte, že:


Základní otázka dnešních dní zní:


Jak dlouho ještě budou akcie, kryptoměny a další aktiva růst, než bublina splaskne? Pokud nemáte křišťálovou kouli, odpověď nezjistíte. Důležité ale je, že si připustíte, že máte problém: Do čeho v této nelehké době investovat? Chcete-li řešení, dejte si s námi ten čas a nepřestávejte číst.


Upozorňujeme ale, že u nás nenajdete svatý grál, ani nějakou rychlokvašku. To, s čím přicházíme, je trvalá statistická výhoda ověřená na ohromném množství dat s historií sahající desítek let nazpět. Najdete u nás vědecký přístup k tradingu, profesionální investiční produkt opřený o tvrdá data. Stojíme si za ním a jsme na něj patřičně hrdí.


Nejprve ale trocha té historie, abyste pochopili, že nekecáme, jen říkáme fakta. Ostatně ty u nás najdete vždy. Bez zbytečné omáčky. Pojďme popořadě a proberme si jednotlivá podkladová aktiva (Obr . 1).

Kam investovat peníze

Obr. 1 Základní podkladová aktiva, do lze investovat


Největší omyl je myslet si, že historie se neopakuje

Začněme tím, co mnozí považují za jistotu a ochranu při inflaci. Zlato. Třeba na něj změníte názor...


Zlato

Mezi nejprofláknutější komodity patří bezesporu zlato. Ostatně každý z vás se někdy setkal s lákavými marketingovými slogany jako: „Zlato: Bezpečný přístav v dobách nejistoty.“ No, v 80. a 90. letech byste si to jen stěží mohli myslet (Graf 1):

Historicka cena zlata

Graf 1 Ceny zlata po letech 1970 - 2021


V únoru roku 1970 se cena zlata za trojskou unci pohybovala na hodnotě 36.56 USD. 70.léta byla charakteristická velmi vysokou inflací, především pak kvůli ropné krizi, která naplno vypukla v roce 1973. Zlato bylo v té době skutečně bezpečným přístavem a jeho hodnota rostla velmi prudce kromě roku 1974, kdy udělalo drobnou korekci. Poté ještě velmi prudce přidalo na vzrůstu ceny až do ledna 1980, kdy se jeho hodnota vyšplhala na cenu 677 USD za trojskou unci. Mimochodem v té době se inflace v USA pohybovala okolo 13%! Lidé byli tlačeni někde investovat své úspory. Vládla ale recese a kvalitní společnosti, do kterých by se dalo bez většího rizika investovat, se na akciových trzích hledali velmi těžko. Logicky se tedy nabízelo zlato. To už mělo za sebou desetiletí úžasného růstu. Ti, kdo podlehli zlaté horečce, a nakoupili pozdě v posledních letech této dekády, přihlíželi doslova kolapsu ceny a to více jak 27 let do září roku 2007. Teprve posléze se dostali na původní hodnotu investice. (viz Graf 1). Pokud tedy neskončili již dávno v hrobě.

Největším omylem dnešních investorů je pak domněnka, že se taková situace nemusí v budoucnosti opakovat. Navíc je velkou otázkou, zdali zlato bude fungovat jako ochrana proti inflaci v naší době, kdy již dávno nemáme zlatý standard. Došlo k zásadním strukturálním změnám v globální ekonomice a nabídka možných a dostupných investic do různých podkladových aktiv je mnohem širší, než tomu bývalo v minulosti. Měli byste všechny výše zmíněná fakta brát v úvahu předtím, než do zlata jako "bezpečného přístavu" investujete víc, než by bylo zdrávo.


Akcie

Z nedávné historie mnozí považují akcie za investiční jistotu. Ještě, aby ne. Od roku 2009 do března roku 2020 zažili co do délky a výnosů nejúspěšnější období posledních dekád. Bez nadsázky růst do nebes (pozn. autora: Nebo do pekla?). Pak přišel COVID-19 a v únoru a březnu 2020 se nejdůležitější akciový index S&P 500 propadl o více jak 34%, aby již na konci srpna vytvářel nové historické maximum a propad tak dohnal za nejkratší dobu v historii. Celý investiční svět zůstal v němém úžasu (a zděšení). Šílený růst v situaci, kdy pandemie naplno řádí dál a svět se ocitá v permanentní nejistotě při narušení odběratelsko-dodavatelských řetězců vedoucí k velmi vysoké inflaci? Ne, to není vtip, to je realita dnešních dní a uvolněné měnové politiky národních bank. Je pak pochopitelné, že mnozí vidí akcie jako nekonečnou mašinu peněz chrlící zlaťáčky. Jak tomu ale bylo v historii (Graf 2)?

Historicka cena S&P 500

Graf 2 Ceny S&P 500 po letech - 1970 - 2021


Tak například pokud jste v srpnu roku 2000 podlehli tzv dot.com bublině a nakoupili jste S&P 500 index například ve formě ETF, nečekaly vás investičně zrovna šťastná léta. Hodnota tohoto akciového indexu se vrátila zpět k vrcholu až v srpnu roku 2007, ale dlouho se tam neohřála, jelikož v říjnu roku 2007 nastupovala hypoteční krize, která vrcholila v březnu roku 2009. Hodnotu z roku 2000 pak bezpečně překonala až v březnu roku 2013 a pokračovala do výšin až k dnešnímu dni. Ti, co tedy investovali na vrcholu bubliny v roce 2000, začali opravdu zhodnocovat prostředky až po roce 2013, tedy po 13 letech, a to, jak sami uznáte, je velice dlouhá doba k zbláznění. Toto období dostalo do existenčních krizí nespočet nejen amerických rodin a to je nejsmutnější část příběhu. Zde v Česku jsme to tak markantně nevnímali, ale takové předlužené Řecko o tom ví své. A jak na tom jsme dnes s naším státním dluhem a vyhlídkami, o tom nemusí být vůbec řeč.

Co z této ne úplně dávné historie vyplývá? Že je třeba být v pozoru a investovat do takové investiční strategie, která bude na další krizi připravena. Než vám ji ale představíme, podívejme se ještě na nemovitosti, státní dluhopisy a vše zakončíme kryptoměnami reprezentované Bitcoinem.


Nemovitosti

Mezi většinou ve společnosti panuje názor, že ceny nemovitostí nemohou klesnout. Budou pouze zdražovat... Jak uvidíte z následujícího příkladu, může a nemusí to být pravda. Záleží na mnoha faktorech, které nemůže běžný smrtelník dopředu predikovat.

Na Grafu 3 vidíte vývoj průměrné prodejní ceny domů v USA od roku 1970. Data můžeme považovat za relevantní, jelikož pochází od FRED – Federal Reserve Economic Data patřící pod federální banku v USA.

Historicky vyvoj cen domu USA

Graf 3 Průměrné ceny domů v USA po letech 1970 - 2021


Pokud jste v roce 2007 podlehli hypoteční horečce a vzali si velmi jednoduše zajistitelnou hypotéku (tenkrát si hypotéku mohl vzít skutečně kdekdo), nemovitost se v celostátním průměru vrátila k maximu po 6 letech v roce 2013. Při nákupu domu v roce 1989 jste pak museli čekat dalších 5 let na nová cenová maxima. Co to vypovídá o trhu s nemovitostmi? Zkrátka to, co se jeví v naší zemi momentálně jako nemožný scénář: Že by ceny nemovitostí mohly stagnovat či zlevňovat se nedá nikdy vyloučit a tato varianta bude vždy na stole. Pomalu a jistě se řadíme k vyspělým tržním hospodářstvím, již dnes ČNB jasně deklaruje, že jsou ceny nemovitostí u nás nadhodnoceny minimálně o třetinu své hodnoty. ČNB ze strachu o to, aby se neopakoval scénář z roku 2007 a 2008 z USA i u nás, zpřísňuje podmínky čerpání hypoték a zvyšuje akontace pro možnost získání úvěru. Mladé rodiny dnes nemají ani na tuto akontaci, natož aby zaplatily nemovitost celou bez čerpání hypotéky (tedy pokud nemají zajištěné rodiče). Toto jsou zkrátka proměnné, s kterými musíte do budoucnosti počítat při projekci možného cenového vývoje. Vše určuje nabídka a poptávka. Samozřejmě se může (a z dlouhodobého hlediska i určitě bude) nadále zdražovat, ale jistotu nekonečného růstu cen nemovitostí opravdu nemáte a nikdy mít nebudete. Na druhou stranu z analyzovaných aktiv společně se státními dluhopisy nabízí nejvyšší stabilitu (nutno podotknout na úkor výnosu).


Státní dluhopisy

Když svět zasáhla v 70. letech velmi vysoká inflace, centrální banky reagovaly zvyšováním výnosů ze státních dluhopisů tak, jak vidíte na příkladu úroku vládních desetiletých bondů (Graf 4).

USA statni dluhopisy

Graf 4 Výnosy vládních 10 letých bondů v USA po letech 1970 - 2021


Střadatelé si tedy v té době mohli jistit proti inflaci tou vůbec nejbezpečnější investicí, protože věřitelem byl stát a ten své závazky historicky plní. Například v roce 1980 dosahovaly výnosy desetiletých státních bondů skoro 16%! Dnes jsme bohužel v úplně jiné a mnohem složitější situaci. Výnosy státních bondů jsou na historických minimech. Státy sice nabízí i variantu dluhopisů, co pokryjí inflaci, ale má to jeden háček: Zjišťovali jste si, jak se dnes počítá oficiální hodnota inflace, z které se pak vychází? ČSU definuje, že míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Do spotřebního koše, z kterého se inflace vypočítává, je zařazeno potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční). Toto složení se může lišit v jednotlivých zemích, ale v Česku například nejsou zahrnuty do spotřebního koše stoupající ceny nemovitostí a materiálů. To by se inflace pohybovala úplně někde jinde. Jak vidíte na tomto jasném příkladě, státní dluhopisy mají svůj háček. Reálnou inflaci určitě nepokryjí, tu papírovou ano. Kam tedy investovat? Zde vidíte, v jaké je střadatel prekérní situaci – aby jeho peníze na běžných účtech neztrácely hodnotu, je nucen investovat prostředky ne do dluhopisů jako jakési jistoty, ale do rizikových aktiv, o kterých jsme se již zmiňovali. Problém u těchto rizikových aktiv, jak již bylo demonstrováno, je v tom, že je velmi těžké či dokonce prakticky nemožné predikovat jeho cenový vývoj a období prudkých propadů. Jednoznačně nejrizikovějším (ale nutno dodat nejvýnosnějším v posledních letech) byla investice do mnoha kryptoměn, především pak Bitcoin a Ethereum. Pojďme si to vyjasnit.


Kryptoměny


V době tzv. nafukování bublin si široká veřejnost vždy myslí, že dané aktivum poroste neustále do nebes. Čelíme tedy zásadní otázce, co se v následujících letech stane se světem kryptoměn, který je reprezentován nejznámějším Bitcoinem, v závěsu na něj již dýchá Ethereum. Hodnota Bitcoinu od roku 2011 vzrostla doslova o statisíce procent. Problémem je ale otázka, kterou veřejnosti a krypto nadšencům kladou ti z nejzkušenějších investorů, kteří se od krypto světa drzí na míle daleko:


Jaká je vnitřní hodnota kryptoměn?


Je to velice ožehavé téma. Vše je virtuální. Zastánci kryptoměn například říkají, že od doby, co byl zrušený zlatý standard, nemá americký dolar a jemu přidružené měny západního světa prakticky žádnou hodnotu. Problém ale je, že se jedná o oficiální platidlo, za které si pořád pořídíte dům, auto a další spotřební zboží. Žel v El Salvadoru ještě nejsme. Centrální banky a vlády se naopak snaží se světem kryptoměn bojovat. Přísná regulace je jediným řešením, ale nikdy nelze ani vyloučit jejich úplný zákaz. Čína je jasným příkladem.

Dalším problémem je, že v době snahy o záchranu planety se neustále víc a víc řeší obrovské množství energie, které se na těžbu kryptoměn spotřebuje.

Opravdu ale největším rizikem pro investory je obrovská volatilita, která nemá prakticky omezení. Během několika dní mohou přijít investoři o většinu investice, historický vývoj kryptoměn už to ostatně ukázal mnohokrát.

A vezmeme-li v úvahu, že svět kryptoměn svou komercionalizací začíná být víceméně čím dál více korelovaný se světem akciových indexů (investoři do něj zkrátka investují stejně jako do akcií), začíná se stávat, že ve volatilních obdobích padá jeho hodnota stejně, jako je tomu u akcií. Že byste si tedy svůj koš rozdělili mezi akcie a kryptoměny a měli vystaráno při hospodářské krizi? Na to můžete zapomenout.

Jaký z toho činit závěr? Vypadají kryptoměny jako bublina, která splaskne? Jeden by věřil na základě zkušeností z historie, že ano. Pokud se však kryptoměny zařadí do našich běžných životů a stanou se součástí fungující regulace, jejich hodnota by mohla růst dále. Otázek je ale pořád spousta, ale jisté je jedno. Neexistuje aktivum, které by nějakým krizovým obdobím neprošlo propadem jeho hodnoty na řadu následujících let. Na Grafu 5 vidíte, že mezi lety 2014 začal Bitcoin propadat a vracet se na vrchol až o celé 4 roky později. Nepopiratelným faktem ale je, že už po mnoho let ukazuje, že je schopen vytvářet nové a nové vrcholy. A budou-li lidé věřit v jeho vnitřní virtuální hodnotu i nadále (a v další kryptoměny), můžeme se dočkat nových a nových vrcholů nadále. Ovšem otázkou je s jakými cenovými propady. Nikdo by se nemohl při takto vysoké volatilitě divit i více jak 90% propadům. Nicméně technologie blockchainu, stakování měn, DeFi, stablecoiny - to vše jsou velmi silné digitální technologie, které přináší čerstvý vítr do ošuntělého světa finančnictví. Otázka je, jak na ně budou reagovat vlády. Jak známo, Čína kryptoměny zakázala a Indie se na to chystá. Takové jsou proměnné, s kterými je nutno počítat. Mnozí radí investovat do kryptoměn maximálně do 10% z celkových aktiv vzhledem k nevyzpytatelné volatilitě. I nám se tato rada jeví jako rozumná.

Historicka cenu Bitcoinu

Graf 5 Cena Bitcoinu zobrazená logaritmicky od srpna 2010 do prosince 2021Diverzifikace

Bez nadsázky lze říci, že slovní spojení „diverzifikace portfolia“ je ve světě profesionálních investic vůbec tím nejpoužívanějším pojmem. Diverzifikace (z lat. diversus, rozmanitý a facere, činit) znamená rozrůzňování, strategii podnikání, která se snaží snižovat rizika tím, že se nespoléhá na jediný produkt, nýbrž rozděluje své aktivity do různých oblastí, svá aktiva do různých firem, měn a podobně.

Polidštíme-li tuto definici, můžeme ji vyjádřit ve rčení: „Nenoste všechna vajíčka v jednom koši.“ A ne nadarmo. Primárním cílem profesionálního investora je peníze na prvním místě chránit. Až na druhém místě pak řeší výši zhodnocení. Existuje nespočet diverzifikačních technik vyjádřených v matematických rovnicích (například Markowitz a jeho teorie portfolio). Nemá příliš význam se v nich babrat, jen by vás to zdržovalo. Raději se zaměříme na jednoduchou logiku. Odprezentovali jsme si cenový historický vývoj zlata reprezentující komodity, akcií vyjádřený největším akciovým indexem S&P 500, dále průměrná prodejní cena domů v USA, 10leté státní dluhopisy USA a Bitcoin ze světa kryptoměn.

Z důvodu nedostatku dat vynecháme Bitcoin. Do portfolia alokujeme stejným poměrem - tedy čtvrtinu do zlata, akciového indexu S&P 500, státních bondů a nemovitostí. Pojďme se tedy podívat na to, jak nám v takovém případě diverzifikace fungovala (Graf 6):

Portfolio aktiv

Graf 6 Diverzifikace portfolia


Od roku 1970 byste dosáhli s reinvesticemi prostředků velmi atraktivního zhodnocení okolo 3336%, to je určitě fajn, ale například investicí čistě do S&P 500 byste dosáhli vyššího zhodnocení a to konkrétně 4971% a do zlata velmi podobných 4926%. Následují výnosy 10letých státních dluhopisů s 1874% a nemovitosti v USA s 1572%. Když se pak podíváme na celé portfolio, je sice méně výnosné než zlato či akcie, ale nabízí stále vyšší diverzifikaci v podobě stability.

Má to ale háček: I v této rovnoměrné alokaci kapitálu mezi tyto 4 základní aktiva zažijete dlouhá léta, kdy budete čekat na zhodnocení (Graf 6). Tak například v roce 1980 byste čekali dlouhých 7 let na nový vrchol. Poté od roku 1999 do roku 2003 (zde je potřeba říct, že takto diverzifikované portfolio by výrazně pomohlo investorům do akcií, kteří museli čekat celých 14 let na nový vrchol). Poté ještě rok 2012 až 2017, celých 5 let. Takže nalejme si čistého víno: Ano, diverzifikace určitě pomáhá, ale ani ta nezajistí každý jeden rok kladných výnosů. A i to nás motivovalo k tomu najít si vlastní investiční řešení, které bude reagovat dynamicky na měnící se globální trhy a pokud možno být i výnosné ve velmi krátkém investičním horizontu.


Sumarizace

Takže pojďme sumarizovat. Nacházíme se v nelehké situaci:

 1. Inflace je nepřítelem našich peněženek, naše úspory se na běžných a spořících účtech znehodnocují

 2. Investice do státních dluhopisů je diskutabilní, protože reálná inflace je mnohem vyšší, než se uvádí a výnosy z dluhopisů vám tak úspory ochrání částečně. Centrální banky nereagují a nezvyšují úrokové sazby (ČNB je výjimkou), jak tomu bylo v minulosti. Jsou svázané narůstajícími státními dluhy a při zvyšování sazeb by hrozilo, že státy nebudou platby schopné a vyhlásí bankrot. To je prakticky scénář rovnající se apokalypse. Především pak mluvíme o ECB (Evropská centrální banka).

 3. Tím pádem přenášejí centrální banky problém a zodpovědnost na střadatele: Jsme více a více tlačeni investovat úspory do rizikových aktiv jako akcie, nemovitosti, zlato a kryptoměny. Jak ale historie ukazuje, při vážných finančních krizích a panice se většina podkladových aktiv chová podobně. Lidé se jich v masivním měřítku zbavují a padají na ceně. O diverzifikaci tak nemůže být řeč při explozi volatility v krátkém a intenzivním časovém úseku. Odnesou to všechna aktiva. Taková jest zákonitost paniky a krize nabídky a poptávky.

 4. Rovnoměrná diverzifikace mezi akcie ve formě S&P 500, zlato, státní dluhopisy a nemovitosti je určitě výhodnější, než vsadit na jednu kartu. Na druhou stranu, jak jsme demonstrovali, i při této variantě můžete zažít roky propadů a stagnace.

 5. Základní výzvou je tedy najít řešení, které zajistí vyšší stabilitu investice a zároveň její výnosy budou atraktivnější než například dluhopisy. Ideálním scénářem by pak bylo mít investiční strategii, která zajistí výnosnost i v krizových letech.

Řešení

Jsme silný tým investorů, kteří se trhům věnují více než dvacet let. Rozhodli jsme se, že se nestaneme oběťmi inflace. Naše úspory nechceme ohrožovat. Zároveň se ale nechceme nechat porazit příští hospodářskou krizí, která jistojistě přijde. Je jen otázkou kdy.

Naopak, chceme patřit mezi vítěze, pokud krize udeří ve vší síle. To je naše dogma. Naše filozofie života. A vůbec ta největší výzva. Došlo nám, že k ochraně našeho majetku a celé naší budoucnosti potřebujeme:

Vytvořit investiční strategii, která bude profitovat nejen a hlavně na období stabilního hospodářského růstu, ale zároveň přinese ochranu kapitálu v turbulentních a krizových dobách nadcházející hospodářské recese.


Zní to jednoduše, ale věřte nám, chce to opravdu hodně znalostí a zkušeností, abyste něčeho takového dosáhli. Musíte v trzích najít a naplno využít trvalé statistické výhody. Výhody tak silné, že obstojí v každé těžké zkoušce. Finančním trhům se věnujeme prakticky celý dospělý život a trvalo nám více než deset let spolupráce, než jsme konečně objevili trvalou statistickou výhodu. Řešení, které nikdo jiný nemá. Naše dítě, algoritmus, na které jsme patřičně hrdí a kterému věříme. Ověřili jsme si ho na vlastní kůži a vycházíme s ním do zkostnatělého a zpomaleného světa klasických podílových fondů, které vám při příští finanční krizi jen řeknou: "Sorry, prodělává každý". Není to pravda. Pamatujte, v krizi jsou jen vítězové a poražení. Těch vítězů je mnohonásobně méně. Taková jest zákonitost finančních trhů. Vůči ván máme zodpovědnost stejnou, jako máme vůči našim rodinám. Tento fond totiž vznikl primárně pro to, abychom ochránili rodinný majetek. Až teprve, když jsme ověřili, že investiční strategie obchoduje dle předpokladů, rozhodli jsme se, že ji nabídneme i dalším vzdělaným investorům.

Ve spolupráci s námi rychle pochopíte, že přinášíme změnu, čerstvý vítr, odvahu dodat netradiční, ale funkční a jedinečné řešení: Futuristického portfolia manažera, který nekompromisně na denní bázi hledá a obchoduje ty akcie a ETFs (veřejně obchodované fondy), které jsou v dané období nejvíce in. Futuristický portfolio manažer je řízen jednotkou umělou inteligence, která je schopná vstřebat a vyhodnotit obrovské množství časových řad, učit se a chladnokrevně a přesně bez emocí obchodovat široké portfolio tak, aby zajistila skutečnou diverzifikaci, ne tu domnělou. Zkrátka:


Máme pro vás řešení, které je tady, aby vás natrvalo ochránilo před skutečnou inflací!

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page