top of page

Technická analýza - fenomenální bullshit a podvod světa tradingu

Dokážeme si představit, že tento článek nebude vonět každému. Především pak těm, co roky sedí nad cenovými grafy forexu, akcií či kryptoměn a poslouchají samozvané trading gurus. Jedno malé tajemství na začátek: Technická analýza nepřináší traderovi žádnou konkurenční výhodu. Její výsledky jsou totiž náhodné. Nevěříte? Tak čtěte dál.

Jak by mohlo mít nějakou vypovídací hodnotu kreslení do grafů smíchané s oscilátory, které jsou jen náhodnými matematickými rovnicemi aplikovanými na historické ceny? Nechápejte nás špatně, také jsme s technickou analýzou a kreslením do grafů začínali, než jsme pochopili, že je to bullshit. Důkladné statistické testy a studie nás však vyvedly z omylu. Velkým nebezpečím je totiž lidská předpojatost a chamtivost, která se v technické analýze silně projevuje. Chceme v ní totiž vidět opakující se vzorce s jasnou prediktivní schopností.

Nemluvíme jen tak do větru, uvádíme zde skutečnou studii s výpovědní hodnotou, kterou jsme pro Vás zpracovali, abychom uvedli věci na pravou míru. Třeba vám to nakonec docvakne a začnete se věnovat srióznímu investování ve formě diverzifikované strategie "nakup a drž" různých podkladových aktiv.

Projdeme nejběžnější strategie technické analýzy využívající oscilátory, klouzavé průměry, cenové patterny a další. Mnozí by mohli namítnout, že mají speciální kombinaci indikátorů, která zaručeně funguje, něco ve smyslu: „Když ale zkombinujete tento cenový pattern a tento oscilátor s těmito dvěma klouzavými průměry a použijete je na 48minutový graf výhradně v těchto trzích.“ Ve skutečnosti se jedná pouze o přeoptimalizaci paramterů na minulé chodání trhů, tedy tzv. overfitting. Takovou strategii tvoří napůl hloupost a napůl víra bez podložených faktů. Mohli by dotyční dokázat, že podobné nesmysly fungovaly historicky, nebo ještě lépe statisticky? Mohou tradeři a především pak školitelé, "trading gurus" vysvětlit, proč fungovaly? Na základě jakého principu? Pokud jde o technickou analýzu, vaše oči vám lžou a vidí, co chtějí vidět.

Vaše mysl dává naprosto stejně vašim očím příkazy, aby viděly patterny, které považujete za funkční. Pokud však pattern nefunguje, nechcete to vidět. Je těžké si to připustit, ale přesně takto obchodování trading patternů pomocí technické analýzy funguje. Jde o manipulaci Vaší mysli, kterou provádíte sami na sobě.


Pojďme si to dokázat na nejznámějších a nejužívanějších technických indikátorech a jejich kombinací:

Křížení klouzavých průměrů

Každý, kdo se někdy setkal s technickou analýzou, slyšel o křížení klouzavých průměrů [MA]. Jedná se o jednoduchý princip pro strategii sledování trendů. Máte dva MA; jeden je více adaptivní (rychlejší, vypočtený z méně historických cen). Když se průměry překříží, dochází ke změně trendu. Nejběžnější jsou klouzavé průměry s periodami 20-50 a 50-200. Přístup lze aplikovat na denní, hodinová, týdenní nebo jakákoli jiná data. V reálu vypadá následovně:

Příklad křížení klouzavých průměrů (50-200), kruhy představují nákupní a prodejní signály pro křížení MA, trojúhelníky znázorňují nákupní a prodejní signály.


Tuto často využívanou strategii jsme otestovali důkladně na obrovském množství dat: Použili jsme totiž více než 7 tisíc různých časových řad! Analyzovali jsme 2926 akcií a 686 ETF, obojí na základě denních a hodinových dat. Denní data mají počátek od roku 2006 a hodinová od roku 2015. Podívejme se na výsledky na denních datech. Ve všech backtestech jsme použili nízké náklady ve výši 0,15 % na obchod (otevření a uzavření pozice). Na následujícím grafu můžete vidět výkonnost různých akciových titulů v průběhu času. Procentní hodnoty se vypočítávají na základě počátečního kapitálu. Neprovádíme reinvestice a investujeme vždy stejný objem kapitálu. Proto můžete vidět i hodnoty nižší než 100 %. To vám dává lepší perspektivu než reinvestice. Při reinvestování dosahujete astronomických zisků v porovnání s počátečním kapitálem. Při ztrátách vždy investujete nižší částku, takže teoreticky nemůžete zkrachovat a můžete obchodovat i s 0,1 % svého kapitálu. Proto investujeme vždy stejné částky, abychom zjistili, jak strategie funguje.

Výsledky strategie křížení klouzavých průměrů pro akcie. Výnosy jsou bez reinvestic, procenta vychází z počátečního kapitálu. Každý pokles pod -100 % znamenal vymazání obchodního účtu


Několik základních statistických údajů: průměrný Sharpe ratio je -0,02, průměrný roční výnos je 0,44 % a medián ročního výnosu je -0,87 %, takže více než 50 % akcií skončilo se záporným výnosem. Průměrný poměr ziskových obchodů (vypočtený z obchodů s každou akcií) se pohybuje kolem 35 %, což je pro tuto strategii sledování trendu typické. Téměř 46 % všech akcií skončilo pod žlutou čarou, tzn. příslušné obchodní účty byly vymazány. Jak můžete vidět, výsledky jsou náhodné, ditribuce to jasně dokazuje. Takže když někdo tvrdí, že strategie funguje, mluví jen jeho selekční zaujatost ala "Mně to funguje". No jo, náhodička a otázka času, kdy to fungovat přestane. Zajděte si vsadit raději na hod mincí. Stejná šance na ziskovost a ušetření spoustu času na pseudostudia. Pokud někdo říká, že je třeba zvolit specifické nastavení indikátorů, například MA 23 dnů a MA 78 dnů, je to jen nadměrná optimalizace. Můžete najít příklady, které fungovaly perfektně v historii, ale jsou zcela náhodné díky obrovskému množství možností. Nějaký náhodný úspěch se vždy najde, že...

Předpokládejme, že si vyberete pouze nejlepší akcie na základě historické výkonnosti. Řekněme, že analyzujete data do roku 2014 [tzv. „in-sample“ data (IS), neboli data ve vzorku] a od roku 2014 máte výsledky obchodování nanečisto [tzv. „out-of-sample“ data (OOS), neboli data mimo vzorek]. Ze 100 nejlepších akcií vybraných na základě IS mělo pouze 11 % alespoň ¾ Sharpe ratia IS na OOS. Průměrná celková návratnost u IS činila 230 %, zatímco u OOS pouze 11 %. Podívejme se na 15 nejlepších.


15 nejlepších akcií z příkladu křížení klouzavých průměrů vybraných na IS (do roku 2014, červeně) pro zobrazení výsledků na OOS (modře)


U vnitrodenních obchodů jsou výsledky podobné (jak jsme očekávali). Více slov není třeba. Výsledky pro ETF nebudeme uvádět, protože závěry jsou totožné. Výsledky ETF jsou podobné, jen méně volatilní, protože většina ETF se skládá z mnoha akcií, tzn. volatilita se ředí.


Můžete říct. No tak co, nefungují klouzavé průměry, tak ta mje třeba nějaký přidat. Vážení, je to stejná bída... Jako další příklad uvádíme notoricky známý indikátor RSI v kombinaci s klouzavým průměrem, velmi často užívaná kombinace traderů s "dešťovou vodou".


Strategie kombinace indexu RSI (Index relativní síly) s klouzavým průměrem

V tomto případě se jen rychle podíváme na výsledky, protože nemá cenu vás obtěžovat podrobnostmi. Index relativní síly má údajně ukazovat přeprodané a překoupené úrovně ceny akcií. Ano, čtete správně! Vyznavači RSI si myslí, že vysoká hodnota indexu znamená jen nelineární kombinaci kladných a záporných cenových rozdílů za určité období, respektive poměr klouzavého průměru cenových rozdílů. Indikátor RSI nabývá hodnot mezi 0 až 100, kdy hodnoty nad 70 se považují za překoupené a pod 30 za přeprodané. Takže hlavní strategií je v podstatě čekání na obrat trendu: je-li RSI na extrémní hodnotě, očekává se návrat na hodnotu 50. Vtipné je, že strategie může také sledovat momentum, kdy se při překročení hranice překoupení očekává, že momentum trhu bude pokračovat. Někteří obchodníci tak stejné ukazatele používají jako strategii momenta a jiní jako strategii obratu trendu – ano, dvě zcela protichůdné strategie. A řadu z nich naleznete na YouTube, kde vám tvrdí, jak skvěle jim strategie funguje.

Každý obchodní guru říká, že je třeba RSI kombinovat s jinými ukazateli nebo cenovými patterny, aby fungoval lépe. Vyvinul jsem proto jednoduchou strategii podle jednoho obchodního guru, podle které vstupujeme do dlouhé pozice pouze v případě, že RSI ukazuje přeprodanost a cena akcie je pod 50denním EMA (exponenciální klouzavý průměr). Obdobně vstupujeme do krátké pozice, když je cena podle RSI překoupená a nad 50denním EMA. Použili jsme RSI počítaný z posledních 21 obchodních dnů. Zde jsou výsledky na základě vnitrodenních dat (hodinových) pouze u akcií. Není potřeba žádná statistika, výkonnost mluví za vše. Stejně jako v předchozí analýze se výkonnost počítá podle počátečního kapitálu bez reinvestic, takže vždy investujeme stejný kapitál. Proto může hodnota klesnout i pod -100 %. V tomto případě uvádíme výsledky pro ETF.

Výsledky strategie RSI+MA pro ETF


Co tedy závěrem? Pokud technickou analýzu používáte, vykašlete se na to. A pokud se Vám s ní momentálně daří? Vykašlete se na náhodný trading a dělejte něco užitečné, co pro Vás bude mít přidanou hodnotu.

286 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page