top of page

Peter Kostovčík

Co-founder, CTO

Comfort Zone Investments a.s.

PeterKostovcik_edited.jpg

Rizikové situácie a ich zvládanie ukáže skutočný charakter osobnosti. Nie je v tej najkrajšej forme ale v reálnej podstate. Zvládaním týchto situácií sa človek neustále zlepšuje, možno preto som už od mlada vyhľadával riziko ako bojové športy, zážitkové cestovanie do netradičných destinácií, alebo mal vášeň pre finančné trhy a ich rizikovosť. V kombinácii s mojím štúdiom matematiky (teória pravdepodobnosti) rád prevezmem rolu "šialeného vedca," ktorý radšej robí praktické pokusy, než by hľadal situácie na trhu, ktoré sa hodia do jeho krásnej ekonomickej teórie. Teória ma nikdy nebavila a ako sa ukazuje stále dookola, aj tie najlepšie ekonomické modely v praxi zlyhávajú. Niekoľko zlých rozhodnutí centrálnych bankárov, tweety od manipulátorov trhu, alebo len jednoducho politická arogancia už neraz vymazali (čítaj vymazávajú) úspory miliónov pracovitých ľudí. A to je len malá časť nepredvídateľného rizika ktoré sa na trhu objavuje. Preto so spoločníkom Petrem veríme, že jednou z ciest k udržateľnému úspechu v investovaní, je nechať inteligentné algoritmy robiť investičné rozhodnutia založené na čistej vede - matematickej štatistike, aktívne riadiť portfólio a vyhnúť sa ľudským chybám. Aktívnym riadením sa portfólio stále prispôsobuje zmenám na trhu, na ktoré často človek nedokáže reagovať, respektíve ich správne vyhodnotiť v krátkom čase.

Naše stratégie používajú fundamentálnu logiku ktorá však samotná nestačí, tak prichádza aplikácia neurónových sietí a ďalších moderných nástrojov umelej inteligencie, čo je moja expertíza. Za roky skúseností s finančnými trhmi som sa naučil používať data mining a machine learning na vysoko zašumených časových radách. Nie je to jednoduché hrabať sa v náhode, ale je to výzva a aj preto ma to baví. Z matematika som sa prirodzene pretransformoval na developera a dátového vedca. Dnes okrem rozširovania našich stratégií a vytvárania nových sa venujem rozširovaniu a technickému vedeniu nášho tímu developerov.

Myslím si, že v oblasti financií každý potrebuje svojho blázna, ktorý s radosťou uchopí riziko a bude sa s ním hrať až kým ho pretaví do príležitosti. Naša spoločnosť Vám týchto bláznov ponúka, aby ste vy nemuseli opustiť svoju komfortnú zónu a mohli sa venovať činnosti ktorá Vás napĺňa, tak ako to robíme my.


Moje dovednosti:
● Programovanie v Pythone
● Aplikovaná matematika - teória pravdepodobnosti, štatistika a optimalizácia
● Machine Learning modelovanie a AI
● Spracovanie dát, hľadanie patternov, vytváranie vlastných pokročilých testov, práca so zašumenými časovými radmi
● Soft skills: niekedy dokážem vysvetliť čo robím aj laikovi
● Technické vedenie projektu - vývoj obchodných stratégií, od idei až po produkciu

Vzdělání

2014-2017

Magisterské studium

Karlova Univerzita

Praha

2011-2014

Bakalářské studium

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Teorie pravděpodobnosti

Matematická statistika

Ekonometrie

Ekonomie 

Finanční matematika

Kontakty

+421 910 191 990

  • LinkedIn
bottom of page